Welcome to JDa Foods Co., Ltd.

JDa Foods Co., Ltd. was establish in 1995.  Located in Samut Sakhon Province, we are the manufacturer and distributor o f Spring roll or Pastry sheet.

With over 10 years professional experience, we always fulfill all of our customer's needs with reasonable prices, reliability, and service in mind.  

Quality and service is our first priority.

All exporters, food industrial manufacturers, restaurants wholesalers and retailers are welcome.

 

บริษัท เจด้า ฟู้ดส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้งสาลี ประเภทแผ่นปอเปี๊ยะ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการผลิต การวิจัยและพัฒนา มากกว่า 10 ปี จึงสามารถผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ ในราคาย่อมเยาว์ และเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังมั่นใจในการบริการที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

 

บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าทั้งกลุ่มผู้ส่งออก โรงงานผลิตอาหาร โรงงานแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร ภัตตาคารในโรงแรม ร้านอาหาร ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ทุกประเภท

               

Visitors: 21,402